Prijzen

De prijzen van Comme A La Maison zijn vergelijkbaar met die van andere internationale kwaliteitsscholen. Onze prijzen zijn inclusief gezonde snacks, creatieve thema’s en materialen etc. Wel wordt er aan ouders gevraagd om een extra bijdrage (€2,50) voor de warme maaltijden op woensdagen en tijdens schoolvakantie’s. Kosten voor activiteiten, zoals het bezoeken van een museum, het lunchen op het strand, een ijsje halen en/of zwemmen op dinsdag zijn inclusief.

Wij zijn van maandag t/m vrijdag 11 uur per dag geopend van 07:10 tot 18:10. House by the park sluit alleen tijdens de officiële feestdagen in Nederland en gedurende 6 dagen tijdens de zomervakantie. Deze periode wordt ieder jaar opnieuw bepaald aan de hand van een stemming van de ouders.

Ons uitgangspunt

Bij House by the park we willen we een familiale sfeer creeeren voor de kinderen. Wij hechten veel belang aan stabiliteit in onze groepen. Daarom vragen wij ouders om hun kind in te schrijven voor minimaal 3 dagen per week. Onze ervaring leeft dat een kind minimaal 3 dagen per week nodig heeft om een goede en stabiele relatie met de begeleiding en andere kinderen op te bouwen.

Prijzen 2022

De prijzen per maand zijn hieronder een tabel weergegeven. Op woensdagochtend is de opvang gratis.

Houdt u er rekening mee dat de genoemde bedragen bruto bedragen zijn.

Aantal dagen Prijs per uur Maandbedrag excl. woensdag Maandbedrag incl. woensdag
3 dagen  €9,20 €690 €798
4 dagen  €9,18 €923,40 €1.260,76
5 dagen  €9,16 €1565,33

Wilt u een aanvraag doen voor een vergoeding? Het LRK nummer van House by the park is 131862790.

Compensatie voor de kosten van kinderopvang

In Nederland hebben alle gezinnen met werkende ouders recht op vergoeding van de kosten voor kinderopvang.

Ook expats en het personeel van internationale organisaties kunnen profiteren van deze regeling, evenals Nederlandse burgers en personen die in Nederland wonen.

De vergoeding wordt toegekend voor ieder kind in de opvang. Het bedrag is afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen die deelnemen. Deze vergoeding kan oplopen tot maximaal 80% van de kosten.

Om u een idee te geven van het bedrag van de vergoeding kunt u een berekening op de website van de belastingdienst.

Wilt u een aanvraag doen voor een vergoeding? Het LRK nummer van House by the park is 131862790.

Onze bankgegevens

Comme a la Maison
BIC: RABONL2U
IBAN: NL26 RABO 0142 2838 43