Coaching plan

Comme a la Maison

Coaching plan 2023

Bij Comme a la Maison heeft elke pedagogisch medewerker recht op coaching. Dit staat in het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK). De Wet schrijft voor dat er per 1 januari 2019 in elke kinderopvang locatie formatie een ‘pedagogisch beleidsmedewerker’ beschikbaar is voor pedagogische beleidsontwikkeling én voor coaching van de pedagogisch medewerkers.

Naast het ontwikkelen van het pedagogisch beleid, zorgt de pedagogisch beleidsmedewerker als coach voor het verbeteren van de pedagogische kwaliteit van de werkzaamheden en professionele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers. Een coach begeleidt en traint de medewerker(s) bij de dagelijkse praktijkwerkzaamheden. Iedere pedagogisch medewerker ontvangt jaarlijks coaching van de directrice die tevens ook de coach is voor alle pedagogische medewerkers.

De pedagogisch beleidsmedewerker/coach mag meetellen in de BKR wanneer deze als meewerkend coach op de groep staat. Dit geldt uitsluitend voor de tijd dat de pedagogisch beleidsmedewerker werkzaamheden verricht als pedagogisch medewerker, dat wil zeggen het verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. De coaching uit zich dan, bijvoorbeeld, door het geven van voorbeelden, tips, advies en nadere uitleg tijdens de werkzaamheden. Aan de hand daarvan krijgt elke pedagogische medewerker een persoonlijk gesprek met tips/advies en heb je alle tijd om een situatie voor te leggen aan je coach en of advies te vragen bij knelpunten.
 Elke pm’er heeft minimaal een voorgesprek, een coaching gesprek en een evaluatiegesprek.

kinderboederij
speelplaats spelen samen

Pedagogische coach/beleidsmedewerker in één functie

  • De pedagogische coach helpt met het realiseren van je doelen, aan de hand van je gesprekken met je coach.
  • Pedagogische coaching is specifiek gericht op de pedagogische kwaliteit in de opvang.
  • De Pedagogisch coach houdt zich bezig met de ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid en het coachen van pedagogisch medewerkers bij hun handelen.

Coaching vormen

Wij hanteren de volgende coaching vormen:

  • Meewerkend Coach op de groep, elke pm’er werkt minimaal één dag per week op de groep met de coach. De coach kan dan observeren en samenwerken met de pm’er. Tijdens de samenwerking krijgt de pm’er de kans om vragen te stellen over b.v. een situatie, advies hoe ze met knelpunten kan omgaan en etc.
  • Individuele coaching gesprekken, elke pm’er krijgt een voorgesprek, een coaching gesprek en een evaluatie gesprek aan het eind van het jaar. De pm’er krijgt dan de kans en mogelijkheid om al haar vragen te stellen. De doelen van de pm’er worden besproken in het voorgesprek en aan het eind van het jaar in November, na de parents/teacher gesprekken wordt er besproken of de gewenste doelen zijn behaald.
  • Team coaching, tijdens de vergaderingen wordt er aandacht besteed aan de samenwerking en communicatie tussen de pme’rs. Er worden dan situaties besproken waar de pm’ers tegen aan lopen etc. De coach stimuleert en geeft tips om de samenwerking te versterken en ook hoe ze de communicatie kunnen verbeteren onderling.

Waarom House by the park

Wij zijn niet de enige kinderopvang in Den Haag of Scheveningen, maar wel uniek in ons concept: minimaal 3,4 of 5 dagen opvang in de week als enige in Den Haag. Dit zorgt voor continuïteit en stabiliteit voor de kinderen.
Dit zijn de voordelen als u voor ons kiest:


Prachtige locatie in Den Haag-Scheveningen. Vertrouwde omgeving, kleinschalig en huiselijk. Zo ontdek je de wereld veilig en vol vertrouwen.


Natuurlijke sociale ontwikkeling: samen met andere kinderen leer je spelenderwijs. Bij ons spelen kinderen veel buiten en we maken veel uitstapjes.


Vrije keuze uit Nederlandstalige of Engelstalige groepen (expatgroepen). Tweetalige kinderopvang is al jaren ons handelsmerk, niet alleen voor expats in Den Haag.


Gezonde warme lunch, heerlijk biologisch eten, veel fruit.