Communicatie

De situatie van uw kind

Bij House by the park vinden we het belangrijk om te weten wat er speelt omtrent uw kind. Heeft uw kind een onrustige nacht gehad om de eerste tandjes doorkomen? Is uw dochter een beetje verdrieting omdat haar moeder op lange zakenreis gaat? Dit soort informatie horen onze begeleiders graag wanneer u uw kind ’s ochtends komt brengen

Het dagboek

In het dakboek van House by the park wordt per kind bijgehouden wat hij eet, hoe laat er gegeten wordt, hoe lang hij slaapt, welke activiteiten er gedaan worden etc. Ouders kunnen in dit boek ook aanvullingen schrijven over de thuis situatie van het kind. Op deze manier biedt het boek een compleet beeld van de ontwikkeling van uw kind, daarnaast is het een mooie herinnering voor later!

Jaarlijkse beoordeling

Eenmaal per jaar, bespreken we met u de voortgang van uw kind ibij omme a la Maison (inclusief hoe uw kind samenspeelt met andere kinderen, hoe hij reageert op nieuwe situaties, eet- en slaapgewoontes). We onderzoeken ook het niveau van welzijn van uw kind. Deze evaluatie tussen ouder en begeleider is een uitstekende gelegenheid om het gedrag van uw kind bij omme a la Maison te vergelijken met thuis . Het zorgt er ook voor dat we samenwerken aan de optimale ontwikkeling van uw kind.

Tweemaandelijkse vergaderingen van het oudercommissie

Bij House by the park wordt uitgebreide informatie verstrekt via de oudercommissie. Deze commissie houdt tweemaandelijkse vergaderingen met het management van House by the park. Deze bijeenkomsten, waarbij alle ouders kunnen deelnemen, bieden een platform voor het uitwisselen en het delen van ervaringen.