Oudercommissie

Een efficiënte samenwerking

De oudercommissie stelt zich tot doel de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders te behartigen. Daartoe heeft de oudercommissie van het kinderdagverblijf House by the park periodiek overleg met de leiding van House by the park. De oudercommissie denkt mee en adviseert. Daarnaast volgt ze het beleid kritisch en signaleert verbeterpunten.

De oudercommissie van House by the park helpt bij het organiseren van festiviteiten in en om het kinderdagverblijf (bijvoorbeeld: uitstapjes, open dagen, feesten, picknicken,…).

Onze oudercommissie heeft eigen reglement en staat ingeschreven bij De Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

U bent van harte welkom bij de OC!
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OC, neemt u dan contact op met de voorzitter van onze oudercommissie.