Kwaliteitswaarborg

COMME A LA MAISON / HOUSE BY THE PARK

Kwaliteitswaarborg

House by the park

Kinderopvang House by the park legt alle aspecten van de opvang van kinderen schriftelijk vast. Vanaf de eisen van de ouders en de uitvoering daarvan tot en met de evaluatie. De diensten zijn afgestemd op de belangen van de kinderen en de ouders. Dit in samenhang met de hier gehanteerde pedagogische normen en waarden. Onze medewerkers en directie hechten veel waarde aan persoonlijke contacten en vlotte interacties. We zullen gebruikmaken van diensten/adviezen van derden bijvoorbeeld iemand die live muziek speelt, speel- en bewegingsoefeningen doet, een logopedist of desgewenst een kapper. we hebben kennis en deskundigheid in huis voor het bieden van advies en opvoedingsondersteuning aan ouders. Suggesties en inbreng van de ouders worden zeer gewaardeerd, want we zien kinderopvang als een doorlopend proces dat afhankelijk moet zijn van de behoeftes van de ouders.
Wij organiseren verschillende activiteiten om met z’n allen bij elkaar te komen. U kunt hierbij denken aan picknicken, ouderavonden, opa- en oma dag, jaarlijks borrel, barbecueën,…

De leidinggevende is belast met de ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoering van het beleid.

Zij zorgt ook voor de juiste bezetting, uitvoering van onze kwaliteitseisen. Dat wil zeggen dat onder haar leiding de medewerkers worden aangestuurd, zodanig dat zij in staat zijn hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelstellingen.