Over ons

Waar staat onze kinderopvang voor?

Kleinschalig en kwalitatief hoogstaand

Bij de kinderopvang van House by the park draait alles om het kind en staan liefdevol, persoonlijk contact en vakkundige betrokkenheid voorop. Elk kind is uniek en verdient onze persoonlijke aandacht om zich maximaal te ontplooien in een stimulerende, huiselijke sfeer.

Om dit te waarborgen houden we onze groepen klein en de opzet van het kinderdagverblijf kleinschalig. Daarnaast besteden we veel aandacht tijdens de selectie van onze medewerkers, zodat deze gemotiveerd en oprecht volgens onze pedagogische visie werken. Wij vinden vaste leidsters voor het dagelijkse welzijn van uw kind een must, en werken daarom niet met stagiaires, uitzendkrachten of tijdelijke invallers. Minstens zo belangrijk is een goed contact met de ouders, en de pedagogisch medewerkers en directie van ons kinderdagverblijf hechten daarom veel waarde aan persoonlijke contacten, heldere communicatie en vlotte interacties.

Wij geloven dat kinderen stabiliteit en continuiteit nodig hebben om te floreren en te bloeien. Daarom komen de kinderen minimaal drie keer per week naar de kinderopvang. Zo bouwen ze een blijvende relatie op met zowel de medewerkers als de andere kinderen, en voelen ze zich snel ontspannen en thuis.

Normen en waarden in ons kinderdagverblijf

Om goed in de samenleving te functioneren moeten kinderen de waarden, normen en regels van de maatschappij leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij groeien tot een positieve persoonlijkheid en hun weg vinden in de maatschappij.

Kinderen van kinderopvang House by the park komen van alle continenten. Ieder kind heeft van huis uit een eigen bagage aan normen en waarden. Het is enorm boeiend om de verschillende culturen naast elkaar te zien, en te zien hoeveel de kinderen van elkaar en hun omgeving leren.

Kinderen hebben recht op informatie en uitleg om de wereld te leren begrijpen. De leidster beantwoordt eerlijk alle vragen van de kinderen, benoemt wat ze ziet en legt uit wat ze doet. Ze neemt vragen van kinderen serieus en sluit met haar uitleg aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanaf het begin tot het einde van de dag worden de kinderen uitgedaagd, geïnformeerd en gecorrigeerd. ‘We gaan papa/mama uitzwaaien, zij gaan werken…’ Voor het eten zingen we een liedje, dit vormt een vast ritueel binnen de groep. Ook bij verbieden komt een uitleg. ‘Je mag niet met speelgoed gooien, want…’ Zo kunnen kinderen de verbinding vinden tussen de normen en waarden en hun dagelijkse omgangsregeling binnen kinderdagverblijf. Voor belonen en straffen moeten er duidelijke, begrijpelijke redenen zijn.  ‘Je mag niet slaan, dat is niet leuk. Je gaat op de nadenkstoel zitten…

Door de continuïteit van de uitleg en correcties leren de kinderen normen en waarden, om samen een gezellige en leuke groep te vormen met veel ruimte en respect voor elkaars verschillen.  Dit zijn voorwaarden om zich sociaal competent te ontwikkelen.

Spelenderwijs ontdekken

Voor de stimulering van de fijne motoriek beschikt ons kidnerdagverblijf over diverse materialen waarmee de kinderen kunnen bouwen, plakken, tekenen en dergelijke. Om de grove motorische ontwikkelingen te stimuleren zijn er fietsjes, een klim- en glijbaan, steppen, loopklossen en ballen in verschillende maten. Terwijl de kinderen leren om waar te nemen, te ordenen, te sorteren en te experimenteren, wordt hun cognitieve en creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Zij kunnen individueel, in groepsverband of samen met een pedagogisch medewerker spelen met puzzels, blikjes, verf, lijm, papier- en vouwbladen, lapjes, klei, zand en water waardoor hun ruimtelijk inzicht en denkvermogen wordt geprikkeld. Door dit uiteenlopende aanbod van activiteiten en mogelijkheden tot vrije expressie leren de kinderen hun fantasie de vrije loop te laten.

Vanzelfsprekend zijn alle materialen en het speelgoed vanuit pedagogisch inzicht zorgvuldig gekozen. Dagelijks dansen en zingen de kinderen en worden ze door de leidster voorgelezen. De kinderen leren samen te werken in een groep en elkaar te helpen, wat de sociale ontwikkeling bevordert.

Onze theoretische achtergrond en methode van werken vormt de basis voor ons dynamische pedagogische beleid. Al werkend en ontdekkend komt men tot de beste afspraken. House by the park onderzoekt met observaties en evaluaties geregeld en gericht het welbevinden van de kinderen en de tevredenheid van de ouders. Met de resultaten van dit onderzoek stellen we bij of verbeteren we het bestaande beleid. Lees hier meer over onze visie: de theoretische basis.

’Dankzij de theorie weet ik, dankzij de praktijk voel ik’ (Janusz Korczak)