Prijzen en kinderopvangtoeslag

Kinderopvang van hoge kwaliteit

De prijzen van House by the park zijn ‘all inclusive’: de warme biologische lunch, fruit, melk en gezonde snacks van biologische kwaliteit, luiers, flesvoeding en alle materialen zijn altijd inbegrepen. Alleen specifieke activiteiten buiten het kinderdagverblijf, zoals zwemmen en gymles, worden apart in rekening bebracht.

Wij zijn 11 uur per dag geopend, van maandag tot en met vrijdag van 7:10 tot 18.10 uur. House by the park is alleen gesloten op officiële Nederlandse feestdagen en gedurende 6 dagen in de zomervakantie. Elk jaar worden deze data voor de zomervakantie door ouders vastgesteld met een stemming. Zie ook ons jaarplan.

Minimaal drie dagen per week kinderopvang

Om de huiselijke sfeer en stabiliteit in onze groepen te handhaven, is elk kind minimaal drie dagen per week bij ons. Zo kan het zich stabiel aan de leidster en de andere kinderen hechten.

Extra dagen kinderopvang

Incidentele extra dagen zijn mogelijk voor €100 per dag. Heeft u dit op reguliere basis nodig, dan is overleg over de prijs mogelijk, tijdens de intake of later.

Prijzen kinderdagverblijf in 2016

Hieronder ziet u ons uurtarief per kind. De prijs loopt af naarmate het kind vaker komt. Voor deze bedragen kunt u mogelijk tot 80% kinderopvangtoeslag krijgen, zie hiervoor de volgende alinea’s.

Aantal dagen Uurtarief Uren per week Maandelijkse kosten
(zonder kinderopvangtoeslag)
3 dagen €7,72 33 €1.103,97
4 dagen €7,70 44 €1.469,14
5 dagen €7,68 55 €1.830,42

Kinderopvangtoeslag 2016

Bekijk de kinderopvangtoeslag tabel 2016.

Met bovenstaande handige tabel berekent u uw mogelijke kinderopvangtoeslag. Kijk naar uw (verwachte) jaarinkomen van 2016 en zie hoeveel u terug kunt krijgen. Het begint bij 93% bij het eerste kind en 94% voor het tweede, bij inkomens tot € 18.176. De toeslag eindigt bij 23.8% voor het eerste kind en 64% voor het tweede kind bij een inkomen van € 177.403 en hoger.

Toeslag kinderopvang ook voor expats

In Nederland komen alle werkende ouders met kinderen in een kinderdagverblijf in aanmerking voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. Dit geldt zowel voor expats, werkenden bij internationale organisaties, als voor Nederlandse burgers.

De toeslag wordt gegeven op een per-kind-basis, afhankelijk van het gezinsinkomen en het aantal kinderen op de kinderopvang. De toeslag kan 80% van de kosten dekken.

Voor inschrijving voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst heeft u het LRK number van House by the park nodig, dit is 131862790.

Onze bankinformatie:

  • House by the park
  • BIC: RABONL2U
  • 
IBAN: NL26 RABO 0142 2838 43