Verantwoordelijkheid

House by the park is een particulier kinderdagverblijf in Den Haag (gevestigd in Scheveningen) die met directe lijnen naar de verantwoordelijke directie dicht bij haar klanten staat. House by the park is geregistreerd voor het voeren van kinderopvang en voldoet aan de door de Gemeente ‘s-Gravenhage (GGD) vastgestelde normen en eisen vastgelegd in de wet kinderopvang. Deze eisen zullen wij altijd volgen zodat wij aan alles voldoen. Wij stellen hoge eisen aan ons personeel. De pedagogische medewerkers komen meerdere malen op gesprek voordat zij aangenomen worden. Dit doen wij zodat wij weten dat wij de beste professionele werknemers hebben rondlopen. Onze groepen hebben vaste leidsters, zodat er niet iedere dag een nieuw gezicht is. Het gaat tevens toch om de veiligheid en de opvoeding van jouw kinderen. Hierdoor kunnen wij goed op de behoeftes van de kinderen inspelen wat weer goed voor de ontwikkeling van de kinderen is. Dit alles om de kinderen een vertrouwde omgeving te bieden.

Onze kinderopvang is al meer dan 16 jaar in Den Haag gevestigd. Doordat onze vestiging zich dicht bij het strand van Scheveningen bevindt, gaan wij in de zomer periode met de deskundige begeleiding graag naar het strand toe. Wij zijn het eerste kinderdagverblijf die Engelstalige dagopvang en naschoolse opvang aanbiedt. Wij stellen hoge eisen aan het personeel zodat wij alleen met de beste pedagogische medewerkers werken.

House by the park heeft een gebruikersvergunning volgens de veiligheidseisen van de brandweer en draagt zorg voor verzekering van het ongevallenrisico van kinderen en leidsters gedurende de aanwezigheid in het kinderdagverblijf of op de daarbij behorende terreinen.

Een gezonde omgeving is belangrijk. Dit betekent dat hygiëne in het kinderdagverblijf prioriteit heeft. Wij hanteren de richtlijnen van de GGD in het geval dat een kind ziek is om de overige kinderen en leidsters te beschermen tegen ziektes en infecties. Wij streven dan ook naar een vertrouwde omgeving waar kinderen zichzelf kunnen uiten op ieder zijn eigen unieke manier die door professionele en deskundige leidsters worden begeleid.

Wij oefenen een keer per jaar de ontruiming en alle collega’s hebben een geldig EHBO diploma. In een noodgeval kunnen wij rekenen op onze buren Duinweg 3. Verder is er altijd een collega aanwezig die in het bezit is van een geldig BHV diploma. De eigenaar en haar collega’s zorgen ten alle tijden voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen en dat staat centraal.

Wij zeggen “voorkomen is beter dan genezen”.

Wet kinderopvang
De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Uitgangspunt van de Wet is dat er uniforme regels zijn, zodat ouders de keuze kunnen maken voor een organisatie die het beste bij hen past.

Onze uitgangspunten zijn volgens de wettelijke kaders zoals: De Wet Kinderopvang, CAO kinderopvang, andere wettelijke richtlijnen en beleidsregels. De controlerende taak van de GGD is gebaseerd op landelijk gelijk geldende regels.

De Wet kinderopvang eist in het kader van veiligheid een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van Werknemers. Voor alle werknemers van House by the park wordt tijdig een VOG aanvraag ingediend zodat iedereen die in dienst is een VOG bezit.

  • Veiligheid
    Veiligheid is een belangrijk uitgangspunt voor professionele kinderopvang. Veiligheid is voor House by the park een uitgangspunt waarbij iedere dag weer stil wordt gestaan.
  •  We gebruiken hiervoor het instrument van de GGD  ‘Veiligheid/gezondheid management, Methode voor de kinderdagverblijven’. Dit instrument wordt door de leidsters en de leidinggevende gebruikt. Om betrokkenheid van de leidsters te bevorderen zij worden bij inventarisatie van het actieplan betrokken.
  • Uit het onderzoek blijkt dat de meeste ongelukken zijn te wijten aan gedragingen/onoplettendheid van personen waarbij de regels die veiligheid moeten waarborgen niet worden nageleefd. Om juist deze vorm van veiligheid optimaal te waarborgen moet er sprake zijn van een dynamisch proces waarbij medewerkers iedere keer stil moeten staan bij de gevolgen die hun handelen kan veroorzaken.

Daarom is veiligheid een vaste thema van onze teamoverleg.

Dankzij de theorie weet ik, dankzij de praktijk voel ik’ (Janusz Korczak).

Om goed in de samenleving te kunnen functioneren is het nodig dat kinderen de waarden, normen, regels van de maatschappij waarin zij leven, leren kennen en zich eigen maken. Zo kunnen zij groeien tot een positieve persoonlijkheid en kunnen  hun weg vinden in de maatschappij.

Kinderen van House by the park komen van alle continenten vandaan. Ieder kind krijgt een bepaalde bagage van huis mee met betrekking tot normen en waarden. Het is interessant om verschillende culturen naast elkaar te zien. Kinderen leren veel van elkaar en van hun omgeving.

Kinderen hebben recht op informatie en uitleg  om de wereld  leren begrijpen. De pedagogisch medewerker beantwoordt eerlijk alle vragen van de kinderen en noemt wat ze ziet en legt uit wat ze doet. Ze neemt vragen van kinderen serieus en sluit met haar uitleg aan bij de belevingswereld van de kinderen. Vanaf het begin van de dag, tot het einde van de dag worden de kinderen gecorrigeerd, uitgedaagd en geïnformeerd.   ‘We gaan papa/mama uitzwaaien, zij gaan werken,….’Voor het eten zingen we een liedje, dit vormt een vast ritueel binnen de groep. Bij verbieden komt ook een uitleg. Je mag niet met speelgoed gooien, want,…..  kinderen moeten een link vinden tussen de normen en waarden en hun dagelijkse omgangsregeling binnen kinderdagverblijf. Bij belonen en straffen moet ook een duidelijk / begrijpelijke redenen voor zijn.  ‘Je mag niet slaan, dat is niet leuk. Je gaat op de nadenk stoel zitten,…

Door de continuïteit van de uitleg en correcties  leren de kinderen normen en waarden te leren en samen een gezellig en leuke groep vormen met veel ruimtes/respect  voor elkaars verschillen.  Deze zijn voorwaarden om zich sociaal competent te ontwikkelen.