Interactie

– Interactie
House by the park vindt het belangrijk dat er regelmatig afstemming is tussen de ouders en de leidsters. Bij het halen of brengen van uw kind heeft u altijd even kort contact met de leidster. Op dit drukke tijdstip is er niet altijd voldoende tijd om uitgebreid te praten. Wilt u een rustig gesprek, dan kunt u altijd een afspraak maken met de leidster

 

– Oudergesprek

Minstens een keer per jaar wordt er een oudergesprek georganiseerd. U krijgt hiervoor een uitnodiging. U heeft dan gelegenheid om in alle rust te praten met de leidster van uw kind en de leiding. Verder worden de resultaten van het welbevindingsonderzoek met u besproken.

 

– Dagboekje

Uw kind krijgt bij ons een eigen ‘dagboekje’ waarin de leidsters u op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind en van de bijzonderheden tijdens de opvang. U kunt in het boekje ook gebeurtenissen thuis, wensen of wijzigingen in de verzorging vermelden( bijvoorbeeld na een bezoek aan het consultatiebureau of de huisarts). De leidsters kunnen hier dan rekening mee houden.

 

– Overleg
Als u een gesprek wilt met de pedagogische werker of de leiding van House by the park, is dat altijd mogelijk. U kunt u ons dan mailen of bellen voor een afspraak.