Spelenderwijs ontdekken

Voor de stimulering van de fijne motoriek beschikt House by the park over diverse materialen waarmee de kinderen kunnen bouwen, plakken, tekenen en dergelijke. Om de grove motorische ontwikkelingen te stimuleren zijn er fietsjes, een klim- en glijbaan, steppen, loopklossen en ballen in verschillende maten. Terwijl de kinderen leren om waar te nemen, te ordenen, te sorteren, en te experimenteren, wordt hun cognitieve en creatieve ontwikkeling gestimuleerd. Zij kunnen individueel, in groepsverband of met behulp van een pedagogische medewerker spelen met puzzels, blikjes, verf, lijm, papier- en vouwbladen, lapjes, klei, zand en water waardoor hun ruimtelijk inzicht en denkvermogen wordt geprikkeld. Door dit uiteenlopende aanbod van activiteiten en mogelijkheden tot vrije expressie leren de kinderen hun fantasie de vrije loop te laten.
Vanzelfsprekend zijn alle materialen en het speelgoed vanuit pedagogisch inzicht zorgvuldig gekozen. Dit wordt niet alleen op de dagopvang gedaan maar ook in groep van de buitenschoolse opvang (BSO). Dagelijks dansen en zingen de kinderen en wordt er door een pedagogisch medewerker voorgelezen aan de kinderen. De kinderen leren samen te werken in een groep en elkaar te helpen, wat de sociale ontwikkeling bevordert.